18.03.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 18.03.2022 Г. ОТ 17:00 Ч.

Председателят на Общинска избирателна комисия (ОИК) в Община Несебър, свиква заседание на комисията на 18.03.2022 г. от 17:00 ч в сградата на общината на адрес гр. Несебър, ул. "Еделвайс" 10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 193 от 17.03.2022 г.

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Писмо с вх. №251/18.03.2022 г. от МВР- РУ Несебър, отн. информация по ДП 304 ЗМ-772/21 г. РУ Несебър

ДН/ ССД

2.                   

Разни

ДН/ ССД

28.01.2020

Съобщение за свикване на заседание на 04.02.2020г. от 17:00ч.

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 04.02.2020 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 188

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Заявление вх.№172/28.01.2020г. от Атанаска Вангелова Вангелова за отказ от встъпване в пълномощия на общински съветник и 11 броя заявления с вх.№ от 173 до 183 вкл. от 28.01.2020г. за отказ от обявяването им за общински съветници от листата на ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“;

ДН

2.                   

Разни

ДН/ ССД

 

 

24.01.2020

Съобщение за провеждане на заседание на 27.01.2020 г. от 13,00 ч.

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 27.01.2020 г. от 13:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 последно решение № 186

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.

Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от Общински съвет - Несебър и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

ДН

2.

Разни

ДН/ ССД

 

10.01.2020

Съобщение за провеждане на заседание на 13.01.2020 г. от 13,00 ч.

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 13.01.2020 г. от 13:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 183

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.

Писмо от ЦИК с вх. № 166/ 8.01.2020 г. относно препращане по компетентност на постъпил на ел. поща на ЦИК сигнал от Pipo Pipov [email protected], с лице посочено като автор на писмото – Николай Йорданов

ДН/ВП

2.

Разни

ДН/ВП

 

07.11.2019

Съобщение за свикване на първо заседание на Общински съвет - Несебър, мандат 2019гт. - 2023г.

Съобщение

относно: свикване на първо заседание на Общински съвет – Несебър, мандат 2019г.-2023г.

 

Във връзка с писмо изх. № 08-00-1515/04.11.2019 г. от Областния управител, Ви информираме следното:

Със Заповед № РД-09-48/04.11.2019г. на Областния управител на област Бургас се свиква първото заседание на Общински съвет – Несебър, мандат 2019г.-2023г., на 11 ноември 2019г. от 14:00 часа, в заседателна зала „Мелсас“, ул.“Иван Вазов“.

 

Приложение: Заповед № РД-09-48/04.11.2019г. на Областния управител на област Бургас; https://cik.is-bg.net/upload/141176/ZAPOVED+NA+OBLASTNIYA+UPRAVITEL.pdf

 

05.11.2019

Съобщение относно провеждане на заседание на 05.11.2019г. от 16,30ч.

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 05.11.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 182

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.

Заявление вх.№152/05.11.2019г. от Атанаска Петрова Белчинова – обявена за избран общински съветник, относно отказ от встъпване в пълномощия

ССД

2.

Разни

ССД

 

 

02.11.2019

Съобщение относно провеждане на заседание на 02.11.2019г. от 16:30ч

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 02.11.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 174

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Предложение за представители на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 год.

ДН/ ВП

2.                   

Предложение за представители на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 год.

ДН/ ВП

3.

Заявление за регистрация на застъпници на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 год.

ДН/ ВП

4.

Подготвителни действия за учредително събрание на общински съвет и полагане на клетва от избраните за общински съветници, за кмет на община и кметове на кметства

ДН/ ВП

5.

Разни

ДН/ ВП

 

01.11.2019

Съобщение относно провеждане на заседание на 01.11.2019г.

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 01.11.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 173

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.

Допълване диспозитива на Решение №167/28.10.2019г. на ОИК – Несебър за избиране на общински съветници със срок на обжалване

ССД

2.

Разни

ССД

 

 

27.10.2019

Съобщение относно приключване на изборния ден в 20:00ч. в Община Несебър

ОИК - Несебър съобщава, че изборния ден приключи в 20:00часа.

Избирателната активност е 68,96 %, като 14 020 избиратели са упражнили право на глас.

Председател ОИК

Секретар ОИК 

26.10.2019

Съобщение за свикване на заседание от 17,30ч.

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 26.10.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 146

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Произнасяне по жалба с вх. № 102 от 25.10.2019 г. подадена в 12.00 часа от ИК за издигане на Николай Кирилов Димитров за кмет на община Несебър чрез пълномощника Борислава Илиева Динева срещу неправомерни действия на предизборно мероприятие на ПП „ГЕРБ“

СЧ

2.

Регистриране на политически представители, предложени от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ чрез заявление вх. № 108/25.10.2019г.

СЧ

3.

Регистриране на допълнителен брой представители, предложени от ПП МОРЕ чрез заявление вх. № 110/26.10.2019г.

СЧ

4.

Изменение и допълване на Решение № 108 от 26 септември 2019 г. на ОИК – Несебър за назначаване съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Несебър – изборен район 0215, съгласно предложение за промяна на състава на СИК с вх. № 111/26.10.2019 г. от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ – ПП НФСБ, ПП АТАКА и ПП ВМРО. 

СЧ

5.

Изменение и допълване на Решение № 108 от 26 септември 2019 г. на ОИК – Несебър за назначаване съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Несебър – изборен район 0215 във връзка с предложение за промяна на състава на СИК с вх. № 112/26.10.2019 г. от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

СЧ

6.

Разни

СЧ

 

25.10.2019

Съобщение за свикване на заседание на ОИК - Несебър за 25.10.2019г. от 17,00ч.

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 25.10.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 135

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Регистриране на застъпници, предложени от Инициативен комитет за издигане на Николай Кирилов Димитров за кмет на община Несебър със заявление вх.№2/23.10.2019г.

вп

2.

Предложения за промяна на състава на СИК с вх. № 92/23.10.2019 г. от ПП „ДПС“;

вп

3.

Определяне на упълномощени представители на ОИК – Несебър за предаването на изборните книжа и материали и избирателни списъци на СИК за изборите за общински съветници и за кметове в община Несебър на 27 октомври 2019г.

вп

4.

Регистрация на застъпници, предложени от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

вп

5.

Разни.

 

 

24.10.2019

Съобщение за свикване на заседание

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 24.10.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10

 

последно решение № 130

21.10.2019

Съобщение за свикване на заседание

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 21.10.2019 г. от 16:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 128

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Предложения за промяна на състава на СИК с вх. № 83/21.10.2019 г. от ПП „ДПС“; вх. № 84/ 21.10.2019 г. от ПП „ГЕРБ“;

вх.№ 85/21.10.2019г. от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“;

ЗК

2.

Разни

 

 

 

 

18.10.2019

Съобщение относно застъпници

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 Г.

 

Общинска избирателна комисия – Несебър,с цел бърза и качествена обработка на постъпващата информация ПРЕПОРЪЧВА при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на кандидатски листи, освен изискуемите документи, да се прилага попълнена и следната електронна таблица (на технически носител или по електронна поща)

Изтеглете тук

18.10.2019

Съобщение относно ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Изискуемата форма изтеглете тук: https://cik.is-bg.net/upload/119152/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.xlsx

18.10.2019

Съобщение за свикване на заседание на 18.10.2019г. от

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 18.10.2019 г. от 15:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 126

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Предложения за промяна на състава на СИК с вх. №68/16.10.2019г. от коалиция „Обединени патриоти“, вх.№ 71/17.10.2019г. от ПП“ГЕРБ“, №72/17.10.2019г. от ПП“Воля“ и №75/17.10.2019г. от ПП „ДПС“;

ВП

2.

Разни

 

 

 

 

14.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 15.10.2019Г. ОТ 16,30Ч.

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 15.10.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 121

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Промяна на работното време на Общинска избирателна комисия – Несебър на 16.10.2019г. във връзка с провеждане на обучение

 

ССД

2.

Регистриране на застъпници, предложени от ПП „МОРЕ“ със заявление вх.№1/14.10.2019г.

ВР

3.

Предложения за промяна на състава на СИК с вх. №53/10.10.2019 г. от Политическа партия „НФСБ“;

ЖБ

 

13.10.2019

Съобщение за провеждане на обучение на СИК на 18.10.2019г. от 12ч. в НЧ „Яна Лъскова” – гр.Несебър (стара част)

ОИК – Несебър съобщава, че ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Несебър:

Дата: 18 октомври 2019год.

Час: 12,00

Място: НЧ „Яна Лъскова” – гр.Несебър /стара част/

 

Общинска администрация – Несебър е организирала транспортиране на членовете на СИК, както следва:

І – во направление: Паницово, Раковсково, Приселци, Обзор, Баня

Тръгване – 09:00 часа, от кметство Паницово

Шофьор: Янаки Христов

 

ІІ – ро направление: Гюльовца, Оризаре, Тънково

Тръгване – 11:00 часа, от Гюльовца - център,Оризаре - център, Тънково – обръщало /до кметството/

Шофьор: Георги Попов

 

ІІІ-то направление: Свети Влас, Кошарица, Слънчев бряг

Тръгване – 11:00 часа, от кметство Св.Влас, кметство Кошарица и спирка „Свежест” в Сл.бряг

Шофьор: Петър Златинов

 

ІV-то направление: Равда

Тръгване – 11,30ч. от кметството

Шофьор: Атанас Бояджиев

10.10.2019

Съобщение за свикване на заседание

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 10.10.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 118

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Утвърждаване на предпечатни образци на протоколите по видове избори в община Несебър за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

ВП, ВР

2.

Организиране на предаването и приемането, транспортирането, доставката и съхранението на отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и за кметове в община Несебър на 27 октомври 2019г. от упълномощени представители на ОИК – Несебър.

ВП, ВР

3.

Разни

 

 

09.10.2019

Съобщение за свикване на заседание

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 09.10.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 116

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Изменение на Решение № 108 от 26 септември 2019г. и Решение №110 от 28 септември 2019г. на ОИК – Несебър за назначаване съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Несебър – изборен район 0215, за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019г., поради внесени предложения за промяна в състава на СИК с вх.№42/07.10.2019г. от ПП“ГЕРБ“, вх.№43/07.10.2019г. от ПП“ВОЛЯ“ и вх.№45/08.10.2019г. от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ВП, ЕД

2.

Разни.

 

 

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 196 / 26.09.2022

  относно: Определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от решенията на настоящото заседание

 • № 195 / 26.09.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от Общински съвет - Несебър и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на МК „Съюз на свободните демократи“

 • № 194 / 18.03.2022

  относно: Определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от решенията на настоящото заседание

всички решения