18.03.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 18.03.2022 Г. ОТ 17:00 Ч.

Председателят на Общинска избирателна комисия (ОИК) в Община Несебър, свиква заседание на комисията на 18.03.2022 г. от 17:00 ч в сградата на общината на адрес гр. Несебър, ул. "Еделвайс" 10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 193 от 17.03.2022 г.

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Писмо с вх. №251/18.03.2022 г. от МВР- РУ Несебър, отн. информация по ДП 304 ЗМ-772/21 г. РУ Несебър

ДН/ ССД

2.                   

Разни

ДН/ ССД

28.01.2020

Съобщение за свикване на заседание на 04.02.2020г. от 17:00ч.

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 04.02.2020 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 188

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Заявление вх.№172/28.01.2020г. от Атанаска Вангелова Вангелова за отказ от встъпване в пълномощия на общински съветник и 11 броя заявления с вх.№ от 173 до 183 вкл. от 28.01.2020г. за отказ от обявяването им за общински съветници от листата на ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“;

ДН

2.                   

Разни

ДН/ ССД

 

 

24.01.2020

Съобщение за провеждане на заседание на 27.01.2020 г. от 13,00 ч.

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 27.01.2020 г. от 13:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 последно решение № 186

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.

Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от Общински съвет - Несебър и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

ДН

2.

Разни

ДН/ ССД

 

10.01.2020

Съобщение за провеждане на заседание на 13.01.2020 г. от 13,00 ч.

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 13.01.2020 г. от 13:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 183

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.

Писмо от ЦИК с вх. № 166/ 8.01.2020 г. относно препращане по компетентност на постъпил на ел. поща на ЦИК сигнал от Pipo Pipov [email protected], с лице посочено като автор на писмото – Николай Йорданов

ДН/ВП

2.

Разни

ДН/ВП

 

07.11.2019

Съобщение за свикване на първо заседание на Общински съвет - Несебър, мандат 2019гт. - 2023г.

Съобщение

относно: свикване на първо заседание на Общински съвет – Несебър, мандат 2019г.-2023г.

 

Във връзка с писмо изх. № 08-00-1515/04.11.2019 г. от Областния управител, Ви информираме следното:

Със Заповед № РД-09-48/04.11.2019г. на Областния управител на област Бургас се свиква първото заседание на Общински съвет – Несебър, мандат 2019г.-2023г., на 11 ноември 2019г. от 14:00 часа, в заседателна зала „Мелсас“, ул.“Иван Вазов“.

 

Приложение: Заповед № РД-09-48/04.11.2019г. на Областния управител на област Бургас; https://cik.is-bg.net/upload/141176/ZAPOVED+NA+OBLASTNIYA+UPRAVITEL.pdf

 

05.11.2019

Съобщение относно провеждане на заседание на 05.11.2019г. от 16,30ч.

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 05.11.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 182

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.

Заявление вх.№152/05.11.2019г. от Атанаска Петрова Белчинова – обявена за избран общински съветник, относно отказ от встъпване в пълномощия

ССД

2.

Разни

ССД

 

 

02.11.2019

Съобщение относно провеждане на заседание на 02.11.2019г. от 16:30ч

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 02.11.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 174

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Предложение за представители на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 год.

ДН/ ВП

2.                   

Предложение за представители на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 год.

ДН/ ВП

3.

Заявление за регистрация на застъпници на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ за втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 год.

ДН/ ВП

4.

Подготвителни действия за учредително събрание на общински съвет и полагане на клетва от избраните за общински съветници, за кмет на община и кметове на кметства

ДН/ ВП

5.

Разни

ДН/ ВП

 

01.11.2019

Съобщение относно провеждане на заседание на 01.11.2019г.

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 01.11.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 173

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.

Допълване диспозитива на Решение №167/28.10.2019г. на ОИК – Несебър за избиране на общински съветници със срок на обжалване

ССД

2.

Разни

ССД

 

 

27.10.2019

Съобщение относно приключване на изборния ден в 20:00ч. в Община Несебър

ОИК - Несебър съобщава, че изборния ден приключи в 20:00часа.

Избирателната активност е 68,96 %, като 14 020 избиратели са упражнили право на глас.

Председател ОИК

Секретар ОИК 

26.10.2019

Съобщение за свикване на заседание от 17,30ч.

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 26.10.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 146

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Произнасяне по жалба с вх. № 102 от 25.10.2019 г. подадена в 12.00 часа от ИК за издигане на Николай Кирилов Димитров за кмет на община Несебър чрез пълномощника Борислава Илиева Динева срещу неправомерни действия на предизборно мероприятие на ПП „ГЕРБ“

СЧ

2.

Регистриране на политически представители, предложени от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ чрез заявление вх. № 108/25.10.2019г.

СЧ

3.

Регистриране на допълнителен брой представители, предложени от ПП МОРЕ чрез заявление вх. № 110/26.10.2019г.

СЧ

4.

Изменение и допълване на Решение № 108 от 26 септември 2019 г. на ОИК – Несебър за назначаване съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Несебър – изборен район 0215, съгласно предложение за промяна на състава на СИК с вх. № 111/26.10.2019 г. от коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ – ПП НФСБ, ПП АТАКА и ПП ВМРО. 

СЧ

5.

Изменение и допълване на Решение № 108 от 26 септември 2019 г. на ОИК – Несебър за назначаване съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Несебър – изборен район 0215 във връзка с предложение за промяна на състава на СИК с вх. № 112/26.10.2019 г. от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

СЧ

6.

Разни

СЧ

 

25.10.2019

Съобщение за свикване на заседание на ОИК - Несебър за 25.10.2019г. от 17,00ч.

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 25.10.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 135

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Регистриране на застъпници, предложени от Инициативен комитет за издигане на Николай Кирилов Димитров за кмет на община Несебър със заявление вх.№2/23.10.2019г.

вп

2.

Предложения за промяна на състава на СИК с вх. № 92/23.10.2019 г. от ПП „ДПС“;

вп

3.

Определяне на упълномощени представители на ОИК – Несебър за предаването на изборните книжа и материали и избирателни списъци на СИК за изборите за общински съветници и за кметове в община Несебър на 27 октомври 2019г.

вп

4.

Регистрация на застъпници, предложени от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

вп

5.

Разни.

 

 

24.10.2019

Съобщение за свикване на заседание

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 24.10.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10

 

последно решение № 130

21.10.2019

Съобщение за свикване на заседание

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 21.10.2019 г. от 16:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 128

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Предложения за промяна на състава на СИК с вх. № 83/21.10.2019 г. от ПП „ДПС“; вх. № 84/ 21.10.2019 г. от ПП „ГЕРБ“;

вх.№ 85/21.10.2019г. от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“;

ЗК

2.

Разни

 

 

 

 

18.10.2019

Съобщение относно застъпници

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 Г.

 

Общинска избирателна комисия – Несебър,с цел бърза и качествена обработка на постъпващата информация ПРЕПОРЪЧВА при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на кандидатски листи, освен изискуемите документи, да се прилага попълнена и следната електронна таблица (на технически носител или по електронна поща)

Изтеглете тук

18.10.2019

Съобщение относно ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Изискуемата форма изтеглете тук: https://cik.is-bg.net/upload/119152/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0.xlsx

18.10.2019

Съобщение за свикване на заседание на 18.10.2019г. от

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 18.10.2019 г. от 15:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 126

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Предложения за промяна на състава на СИК с вх. №68/16.10.2019г. от коалиция „Обединени патриоти“, вх.№ 71/17.10.2019г. от ПП“ГЕРБ“, №72/17.10.2019г. от ПП“Воля“ и №75/17.10.2019г. от ПП „ДПС“;

ВП

2.

Разни

 

 

 

 

14.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 15.10.2019Г. ОТ 16,30Ч.

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 15.10.2019 г. от 16:30 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 121

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Промяна на работното време на Общинска избирателна комисия – Несебър на 16.10.2019г. във връзка с провеждане на обучение

 

ССД

2.

Регистриране на застъпници, предложени от ПП „МОРЕ“ със заявление вх.№1/14.10.2019г.

ВР

3.

Предложения за промяна на състава на СИК с вх. №53/10.10.2019 г. от Политическа партия „НФСБ“;

ЖБ

 

13.10.2019

Съобщение за провеждане на обучение на СИК на 18.10.2019г. от 12ч. в НЧ „Яна Лъскова” – гр.Несебър (стара част)

ОИК – Несебър съобщава, че ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Несебър:

Дата: 18 октомври 2019год.

Час: 12,00

Място: НЧ „Яна Лъскова” – гр.Несебър /стара част/

 

Общинска администрация – Несебър е организирала транспортиране на членовете на СИК, както следва:

І – во направление: Паницово, Раковсково, Приселци, Обзор, Баня

Тръгване – 09:00 часа, от кметство Паницово

Шофьор: Янаки Христов

 

ІІ – ро направление: Гюльовца, Оризаре, Тънково

Тръгване – 11:00 часа, от Гюльовца - център,Оризаре - център, Тънково – обръщало /до кметството/

Шофьор: Георги Попов

 

ІІІ-то направление: Свети Влас, Кошарица, Слънчев бряг

Тръгване – 11:00 часа, от кметство Св.Влас, кметство Кошарица и спирка „Свежест” в Сл.бряг

Шофьор: Петър Златинов

 

ІV-то направление: Равда

Тръгване – 11,30ч. от кметството

Шофьор: Атанас Бояджиев

10.10.2019

Съобщение за свикване на заседание

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 10.10.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 118

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Утвърждаване на предпечатни образци на протоколите по видове избори в община Несебър за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

ВП, ВР

2.

Организиране на предаването и приемането, транспортирането, доставката и съхранението на отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и за кметове в община Несебър на 27 октомври 2019г. от упълномощени представители на ОИК – Несебър.

ВП, ВР

3.

Разни

 

 

09.10.2019

Съобщение за свикване на заседание

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 09.10.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 116

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Изменение на Решение № 108 от 26 септември 2019г. и Решение №110 от 28 септември 2019г. на ОИК – Несебър за назначаване съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Несебър – изборен район 0215, за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019г., поради внесени предложения за промяна в състава на СИК с вх.№42/07.10.2019г. от ПП“ГЕРБ“, вх.№43/07.10.2019г. от ПП“ВОЛЯ“ и вх.№45/08.10.2019г. от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ВП, ЕД

2.

Разни.

 

 

 

07.10.2019

Съобщение за предпечатни образци на бюлетини

Във връзка с писмо изх.№МИ-15-697/05.10.2019г. на ЦИК (наш вх.№40/06.10.2019г.), с което се разрешава на ОИК да публикува на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., Ви уведомяваме, че може да се запознаете с проектите на бюлетини тук

04.10.2019

Съобщение за свикване на заседание

Зам. председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 04.10.2019 г. от 16:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Разглеждане на постъпил сигнал с вх. № 36 от 04.10.2019 год. подаден в 10.15 часа от началник отдел Контролен блок при община Несебър – инж. Георги Червенков

EД, ВР

2.

Разни

 

 

02.10.2019

Съобщение за свикване на заседание

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 02.10.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 112

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Произнасяне по жалба с вх. № 18 от 20.09.2019 год. подадена в 15.42 часа от ПП „ГЕРБ“ чрез пълномощника Мая Младенова Георгиева

СН, ВР

2.

Разни

ССД

 

 

28.09.2019

Съобщение за свикване на заседание

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 28.09.2019 г. от 16:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 107

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Изменение и допълване на Решение № 108 от 26 септември 2019г. на ОИК – Несебър за назначаване съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Несебър – изборен район 0215, за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019г., поради допуснати технически грешки.

ЕД

2.

Утвърждаване на образци на бюлетини за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

ЕД

3.

Разни.

 

 

26.09.2019

Съобщение относно регистър на регистрирани от ОИК - Несебър кандидати за кмет на община

Публичен регистър на регистрираните от ОИК - Несебър кандидати за кмет на община, може да изтеглите от тук

26.09.2019

Съобщение за списък на упълномощени представители

Списък на упълномощени представители на партии, коалиции и инициативен комитет може да изтеглите тук 

26.09.2019

Съобщение относно публичен регистър на кандидати за кметове на кметства

Публичен регистър на кандидати за кметове на кметства може да изтеглите от тук

26.09.2019

Съобщение относно проверка на адреса на избирателната секция

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

26.09.2019

Съобщение относно обработване и защита на личните данни в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Съобщение - обработване и защита на личните данни в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. - писмо на ЦИК изх.№МИ-15-326 /18.09.2019г.

УКАЗАНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:
  • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
  • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи е лични данни.
  • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 5. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 6. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 1. ОИК №...... , с адрес....... е администратор на личниОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 2. данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 3. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 4. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 5. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 6. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 7. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 8. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 9. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
26.09.2019

Съобщение относно брошура на Сметна палата

СМЕТНА ПАЛАТА - БРОШУРА

           Изборният кодекс (ИК) изисква участниците в изборите за общински съветници и кметове – политически партии, коалиции (коалиции от партии и местни коалиции) и инициативни комитети, да изпълняват определени ангажименти, за да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания.

           За да се информират гражданите, Сметната палата поддържа Единен регистър по Изборния кодекс – ЕРИК, и подаването на информация за него е задължителна.
           Сметната палата е изготвила брошура с цел да подпомогне участниците за осъществяването на законовите им задължения в съответните срокове. Брошурата може за изтеглите от https://www.bulnao.government.bg/bg/articles/download/12672/broshure-local-election-2019.pdf

 

26.09.2019

Съобщение за важни срокове

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК-Несебър напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
25.09.2019

Съобщение за заседание

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 25.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 103

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Приемане на предложение за тиража на бюлетините за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2019г.

ЗК

 

2.                   

Определяне на поредните номера на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи и на независимия кандидат, издигнат от инициативен комитет в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година в Община Несебър

ЗК

3.

Разни

ЗК

 

24.09.2019

Съобщение за свикване на заседание

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

 

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 24.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 94

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, предложена от   коалиция „Ние, гражданите“

СЧ

 

2.                   

Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, предложена от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

СЧ

3.                   

Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство – гр. Свети Влас в Община Несебър, предложена от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

СЧ

4.                   

Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство – с. Тънково в Община Несебър, предложена от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

СЧ

5.                   

Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство – с. Оризаре в Община Несебър, предложена от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

СЧ

 

6.

 

Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство – с. Кошарица в Община Несебър, предложена от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

СЧ

7.

Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство – гр. Обзор в Община Несебър, предложена от ПП “ПОДЕМ“

СЧ

8

Допълване на предложената от ПП ПОДЕМ кандидатска листа за общински съветници.

 ТМ

23.09.2019

Съобщение за свикване на заседание

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 23.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение №79

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство с. Оризаре, община Несебър, предложена от Местна коалиция „ СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

 ВП

2.                   

Регистрация на кандидатски листи за общински съветници в община Несебър, предложена от Местна коалиция  „ СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

ВП

3.                   

Регистрация на кандидатски листи за общински съветници в община Несебър, предложена от ПП „МОРЕ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

ВП

4.                   

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство гр. Свети |Влас, община Несебър, предложена от ПП „ МОРЕ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

ВП

5.                   

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство с.Оризаре, община Несебър, предложена от ПП „ МОРЕ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

ВП

6.

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство с. Гюльовца, община Несебър, предложена от ПП „ МОРЕ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

ВП

7.

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство с. Кошарица, община Несебър, предложена от ПП „ МОРЕ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

ВП

8.

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство с. Равда, община Несебър, предложена от ПП „ МОРЕ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

ВП

9.

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство с. Тънково, община Несебър, предложена от ПП „ МОРЕ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

ВП

10.

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство с. Оризаре, община Несебър, предложена от Местна коалиция „ Нова Алтернатива”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

ВП

11.

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство с. Равда, община Несебър, предложена от Местна  коалиция „ Нова Алтернатива”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

ВП

12.

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство с. Оризаре, община Несебър, предложена от Местна  коалиция „ Нова Алтернатива”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

ВП

13.

Поправка на фактическа грешка в Решение №73

ВП

14

Разни.

ВП

 

22.09.2019

Съобщение за свикване на заседание

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 22.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

Проект за дневен ред:

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.                   

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство   с. Оризаре, община Несебър, предложена от партия  „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

СН

2.                   

Регистрация на кандидатски листи за общински съветници в община Несебър, предложена от партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

СН

3.                   

Регистрация на кандидатски листи за общински съветници в община Несебър, предложена от ПП „Подем”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

СН

4.                   

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство с. Гюльовца, община Несебър, предложена от ПП „Подем”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

СН

5.                   

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на община Несебър, предложена от ПП „Подем”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

СН

6.

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство гр.Обзор, община Несебър, предложена от ПП „ГЕРБ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

СН

7.

Регистрация на кандидатски листи за общински съветници в община Несебър, предложена от ПП „ГЕРБ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

СН

8.

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на община Несебър, предложена от ПП „ГЕРБ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

СН

9.

Регистрация на кандидатски листи за общински съветници в община Несебър, предложена от ПП „НДСВ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

СН

10.

Разни.

 

 

20.09.2019

Съобщение за свикване на заседание на ОИК

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 20.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

 

последно решение № 66

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

 1.  

Регистрация на кандидатски листи на кандидат за кмет на кметство   с. Кошарица, с. Оризаре, с. Тънково, община Несебър, предложена от партия  „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

ВП

 1.  

Регистрация на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Несебър, предложена от партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ”, за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г.

ВП

 1.  

Разни.

ВП

 

 

 

 

19.09.2019

Съобщение за свикване на заседание

 Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 19.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 64

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.             

Регистрация на кандидатска листа на Николай Кирилов Димитров за независим кандидат за кмет на община Несебър, предложена от инициативен комитет, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

ЗК

2.

Разни.

ЗК

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2019

Съобщение относно работно време за регистрации на кандидатски листи

Общинска избирателна комисия - Несебър, съобщава че с Решение № 59/16.09.2019г. е определена начална и крайна дата и часове за прием на документи (работно време) за регистрация на кандидатски листи от партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год., от 9:00 до 16:00 часа за периода 17.09.2019 год. – 24.09.2019 год. (включително).

17.09.2019

Съобщение за свикване на заседание

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 17.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 60

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.             

Регистрация на кандидатска листа на кандидат за кмет на кметство   гр. Свети Влас, община Несебър, предложена от партия  „ДВИЖЕНИЕ 21”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год.

 

ТМ

2.             

Регистрация на кандидатска листа на кандидати за общински съветници в община Несебър, предложена от партия „ДВИЖЕНИЕ 21”, за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019г.

 

ТМ

3.             

Определяне на представители на ОИК Несебър за представяне Списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат Николай Кирилов Димитров за кмет на Община Несебър пред ТД ГРАО-Бургас.

ТМ

4.             

Разни

 

 

 

 

16.09.2019

Съобщение за свикване на заседание

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 16.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

 

последно решение № 43

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.             

Регистрация на местна коалиция „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в избори за общински съветници в Община Несебър на 27 октомври 2019 год.

ДН

2.             

Регистрация на местна коалиция „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за кметове на кметства в община Несебър на 27.10.2019г.

ДН

3.             

Регистрация на местна коалиция „НОВА АЛТЕРНАТИВА“   за участие в изборите за кмет на община Несебър на 27.10.2019г.

ДН

4.             

Регистрация на коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за кметове на кметства в община Несебър на 27.10.2019г.

ДН

5.             

Регистрация на коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за кмет на община в община Несебър на 27.10.2019г.

ДН

6.             

Регистрация на коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници на община в община Несебър на 27.10.2019г.

ДН

7.             

Регистрация на ПП „Възраждане“ за участие в изборите за кметове на кметства в Община Несебър на 27.10.2019г.

ВП

8.             

Регистрация на ПП „Възраждане“ за участие в изборите за общински съветници в Община Несебър на 27.10.2019г.

ВП

9.             

Регистрация на ПП „Възраждане“ за участие в изборите за кмет на община в Община Несебър на 27.10.2019г.

ВП

10.         

Регистрация на партия „НДСВ“ за участие в изборите за общински съветници в Община Несебър на 27.10.2019г.

ДН

11.         

Регистрация на партия „Атака“ за участие в изборите за кмет на община в Община Несебър на 27.10.2019г.

ВП

12.         

Регистрация на партия „Атака“ за участие в изборите за общински съветници в Община Несебър на 27.10.2019г.

ВП

13.         

Регистрация на партия „Атака“ за участие в изборите за кметове на кметства в община в Община Несебър на 27.10.2019г.

ВП

14.         

Регистрация на местна коалиция „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ (ПП “СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”, ПП “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”,ПП “ВМРО-Българско национално движение) за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 год.

 

ВП

15.         

Регистрация на местна коалиция „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ (ПП “СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”, ПП “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”,ПП “ВМРО-Българско национално движение) за участие в изборите за кмет на кметство на 27 октомври 2019 год.

ВП

16.         

Определяне работно време за регистрация в ОИК на кандидатските листи от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

СД

 

15.09.2019

Съобщение за свикване на заседание на ОИК

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 15.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

последно решение № 33/ 13.09.2019г.

 

Проект за дневен ред:  

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.             

Регистрация на политическа партия „ПОДЕМ“ за участие в избори за кметове на кметства в Община Несебър на 27 октомври 2019 год.

 ДН; СЧ

2.             

Регистрация на политическа партия „ПОДЕМ“ за участие в избори за общински съветници на 27 октомври 2019 год.

 ДН; СЧ

3.             

Регистрация на политическа партия „ПОДЕМ“ за участие в избори за кмет на община Несебър на 27 октомври 2019 год.

 ДН; СЧ

4.             

Регистрация на партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪГАРИЯ (НФСБ) за участие в избори за общински съветници в община Несебър на 27 октомври 2019 год.

 ДН; СЧ

5.             

Регистрация на партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪГАРИЯ (НФСБ) за участие в избори за кмет на кметство в община Несебър на 27 октомври 2019 год.

 ДН; СЧ

6.             

Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за кметове на кметства на 27.10.2019г.

 ДН; СЧ

7.             

Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници на 27.10.2019г.

 ДН; СЧ

8.             

Регистрация на партия СВОБОДА за участие в изборите за кмет на община на 27.10.2019г.

 ДН; СЧ

9.             

Регистрация на партия СВОБОДА за участие в изборите за общински съветници на 27.10.2019г.

 ДН; СЧ

10.         

Определяне числения състав на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

 СД

11.         

Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Несебър и разпределението им между партиите и коалициите

СД

 

13.09.2019

Съобщение относно: печати на местна коалиция

Във връзка с писмо вх. № 8/13.09.2019 г. от ЦИК, Ви информираме за следните указания относно печати на местна коалиция:

 

Във връзка с прилагането на т.8, раздел IV на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. въз основа на протоколно решение на Централна избирателна комисия от 13 септември 2019г. следва да се има предвид следното:

            Съгласно текста в раздел IV, т.8 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г.на ЦИК решението за образуване на местна коалиция задължително се подпечатва с печатите на партиите, които я образуват, доколкото всяка регистрирана политическа партия притежава надлежен печат. Ако има свой печат, местна структура на политическа партия може с него да подпечата решението за образуване на местна коалиция.

Визираното изключение в посочения по-горе текст е само за коалиции. Ако коалиция има печат, подпечатва с него решението за образуване на местна коалиция.

Ако коалиция няма печат, в решението за образуване на местна коалиция се отбелязва, че коалицията не притежава печат.

13.09.2019

Съобщение за свикване на заседание на ОИК

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 13.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

Последно решение № 26

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.            

Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в избори за кмет на кметство в Община Несебър

СЧ

2.            

Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в избори за общински съветници в Община Несебър

СЧ

3.            

Регистрация на партия „ВОЛЯ“ за участие в избори за кмет на община в Община Несебър

СЧ

4.            

Регистрация на партия „ВОЛЯ“ за участие в избори за кмет на кметство в Община Несебър

СЧ

5.            

Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в избори за кмет в община в Община Несебър

СЧ

6.            

Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в избори за общински съветници в Община Несебър

СЧ

 

12.09.2019

Съобщение

относно: регистрация на кандидатски листи в ОИК с представяне на технически носител в ексел формат

Във връзка с писмо вх. № 6/11.09.2019 г. от ГРАО, Ви информираме следното:

За структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., молим инициативните комитети да използват формата на прикачения файл.

Файла може да се изтегли от страницата на ЦИК. Да се съобразява решение: № 705-МИ / 23.08.2019, когато се попълва информацията.

12.09.2019

Съобщение

относно: регистрация на кандидатски листи в ОИК с представяне на технически носител в ексел формат

Във връзка с писмо вх. № 4/11.09.2019 г. от ЦИК, Ви информираме за следните указания относно регистрация на кандидатски листи в ОИК с представяне на технически носител в ексел формат:

Регистрацията н кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение №943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК.

Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници, с цел облекчаване работата на ОИК.

Приложение: образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

 

https://www.cik.bg/bg/decisions/705/2019-08-23

12.09.2019

Съобщение относно: наименованията и абревиатурата на местна коалиция

Съобщение

относно: наименованията и абревиатурата на местна коалиция

Във връзка с писмо вх. № 2/11.09.2019 г. от ЦИК, Ви информираме за следните указания относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция:

В Раздел II, т. 1 и 2 на Решение №936-МИ/2.09.2019 г. са регламентирани правила относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

Наименованието и абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.

Наименованието и абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добави в скоби към наименованието и абревиатурата на местната коалиция.

Предвид горното Ви информираме, че наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х.“, „Алтернатива за община Х“, (ПП „ГЕРБ“, ПП „СДС“, ПП „НФСБ“), „Патриоти за Дряново“ (ВМРО-БНД и др.партии), „Разлог-събуди се“, „КРОС“ и др. подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на ИК и Решение №936-МИ/2.09.2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел II, т. 3 на Решение №936-МИ/2.09.2019 г. на ЦИК, ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование и абревиатурата на местна коалиция по реда на Раздел IV, както следва:

Общинска избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието и абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименование и абревиатура на местна коалиция, съгласно Решение №936-МИ/2.09.2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16.09.2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай, че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрацията на местната коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

12.09.2019

Съобщение за свикване на заседание

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 12.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

Последно решение № 20

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.            

Регистрация на ПП „МОРЕ“ за участие в избори за общински съветници и кметове на кметства в община Несебър

ВП

2.            

Регистрация на П „Движение 21“ за участие в избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Несебър

ВП

3.            

Разни

 

 

 

11.09.2019

Съобщение за свикване на заседание на 11.09.2019г. от 17:00

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 11.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

Последно решение №15

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1.            

Регистрация на ПП „ВОЛЯ“ за участие в избори за общински съветници в община Несебър

ВР

2.            

Регистрация на ПП „ГЕРБ“ за участие в избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Несебър

ВР

3.            

Разни

 

 

09.09.2019

свикване на заседание на 10.09.2019г. от 17:00ч.

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 10.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр.Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

Проект за дневен ред:

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

докладчик

1

Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Николай Кирилов Димитров за кмет на община Несебър;

ДНН

2

Определяне на броя на мандатите за общински съветници в община Несебър, които следва да бъдат разпределени в изборите на 27 октомври 2019г.;

ССД, ДНН

3

Формиране на единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите.

ССД, ДНН

 

06.09.2019

съобщение за контакти през периода от 06.09.2019г. до 08.09.2019г.

Общинската избирателна комисия Несебър уведомява, че на разположение през почивните дни са следните лица с телефони за контакт:

Силвия Димитрова – председател

0893303670

0879639856

Десислава Николова - секретар

0898897702

0893341653

06.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Несебър, съобщава че с Решение № 8/05.09.2019г. е определена начална и крайна дата и час за прием на документи (работно време) за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети за участието в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год., от 9:00 до 17:00 часа за периода 09.09.2019 год. – 16.09.2019 год. включително, като на 16.09.2019 год. документи ще се приемат от 9:00 до 18:00 часа.

06.09.2019

Съобщение

Населените места със статут на кметство на територията на община Несебър, с население над 350 души с постоянен адрес към 16.07.2019 г., отговарящи на изискванията на чл.16 от Закон за административно - териториалното устройство на Република България, са както следва:

гр. СВЕТИ ВЛАС

гр. ОБЗОР

с. РАВДА

с. КОШАРИЦА

с. ОРИЗАРЕ

с. ГЮЛЬОВЦА

с. ТЪНКОВО

В посочените населени места ще се проведат избори за кметове на кметства едновременно с провеждането на избори за общински съветници и кмет на община.

05.09.2019

Съобщение за свикване на заседание на 05.09.2019г. от 17:00ч.

Съобщение за заседание на ОИК – Несебър

Председателят на Общинската избирателна комисия в Община Несебър (ОИК) свиква заседание на комисията на 05.09.2019 г. от 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр.Несебър, ул.“Еделвайс“ №10, при следния дневен ред:

Проект за дневен ред

 

Материали за заседанието:

Член ОИК

 1

Избор на протоколчик на заседанието;

 

 2

Приемане решение относно номерацията, сигнатурата и съдържанието на решенията и протоколите на ОИК;

ССД, ДН

 3

Определяне мястото, където се помещава и работи ОИК;

ССД, ДН

 4

Определяне на работно време на Общинска избирателна комисия – Несебър;

ССД, ДН

 5

Определяне начина и мястото на обявяване на приетите от ОИК решения;

ССД, ДН

 6

Избор на говорител на Общинска избирателна комисия – Несебър;

ССД, ДН

 7

Изготвяне на регистри на Общинска избирателна комисия – Несебър;

ССД, ДН

 8

Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в ОИК на партии и коалиции, местни коалиции, и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.;

ССД, ДН

 9

Определяне броя на печатите на ОИК и определяне на член на ОИК, който съвместно с председателя да извърши маркирането им по уникален начин;

ССД, ДН

 10

Определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от

решенията на настоящото заседание;

ССД, ДН

 11

Разни - организиране на дежурства и др.;

ССД, ДН

 

 

 

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 196 / 26.09.2022

  относно: Определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от решенията на настоящото заседание

 • № 195 / 26.09.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от Общински съвет - Несебър и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на МК „Съюз на свободните демократи“

 • № 194 / 18.03.2022

  относно: Определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от решенията на настоящото заседание

всички решения