Общинска избирателна комисия Несебър


РЕШЕНИЕ
№ 194
Несебър, 18.03.2022

ОТНОСНО: Определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от решенията на настоящото заседание

Предвид необходимостта от определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от решенията на настоящото заседание, Общинска избирателна комисия – Несебър,

РЕШИ:

За днешното заседание на Общинската избирателна комисия, обявяването на решенията ще се извърши от Веселин Радев и Митошка Великова.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в срок три дни от обявяването му.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Несебър и да се публикува на интернет страницата й.

Председател: Силвия Стоянова Димитрова

Секретар: Десислава Николова Николова

* Публикувано на 22.03.2022 в 14:29 часа

Календар

Решения

  • № 196 / 26.09.2022

    относно: Определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от решенията на настоящото заседание

  • № 195 / 26.09.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от Общински съвет - Несебър и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на МК „Съюз на свободните демократи“

  • № 194 / 18.03.2022

    относно: Определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от решенията на настоящото заседание

всички решения