11.11.2015

Съобщение

Уведомяваме Ви, че следващото  заседание на ОИК - Несебър, във връзка с писмо с Входящ № 142/11.11.2015 за прекратяване на пълномощията  на общински  съветник ще се проведе на 16.11.2015 от 16:00 часа

10.11.2015

Съобщение

Адрес за кореспонденция и телефони за връзка с ОИК-Несебър;

адрес за кореспонденция: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10

телефони: 0886/ 620 005-Силвия Димитрова, председател на Комисията

0893/ 341 653, 0898/897 702-Десислава Николова, секретар на Комисията

09.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Несебър на 10 ноември 2015 г. е насрочено за 15.00 часа

06.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Несебър на 06 ноември 2015 г. е насрочено за 14.30 часа

04.11.2015

ВАЖНО Съобщение

     ДО

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО ЯНЕВ ЯНЕВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ОГЛЕДАЛОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

АНДОН ПЕТРОВ БАКАЛОВ

НЕДЕЛЧО СЛАВОВ НЕДЯЛКОВ

ПАВЕЛ   ЖЕЛЕВ ПАВЛОВ

ЖЕЛЬО КРЪСТЕВ ЖЕЛЕВ

ИВАН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ НИЩЕЛКОВ

ВЪРБАН ВАЛЕНТИНОВ КРЪСТЕВ

СЛАВЧО СТОЙЧЕВ СТАНЕЛОВ

ПЕЙЧО КОЛЕВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ КИРОВ

АТАНАС АНГЕЛОВ ТЕРЗИЕВ                    

СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ЦАНЕВ              

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЯРЪМОВ                  

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ         

ПЕТЪР ХРУСАФОВ ТОДОРОВ              

ПЕЙКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ                                 

СОТИР ЯНКОВ НАУМОВ                           

РУМЕН КУЛЕВ КУЛЕВ                              

БЛАГОЙ ВАНГЕЛОВ ФИЛИПОВ                  

КИРИЛ ДОНЕВ КИРОВ                            

ВИКТОР АТАНАСОВ АТАНАСОВ                

КАТЯ ГЕОРГИЕВА КРУМОВА                    

ГЕОРГИ АНАСТАСОВ НАУМОВ                  

ТОНКА КИРИЛОВА ПЕШЕВА                    

ГЕОРГИ МАНОЛОВ МАНОЛОВ         

ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ТАШЕВ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,                              

 

     Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-09-66/02.11.2015г. на Областния управител на област Бургас е свикано първото заседание на Общинския съвет – Несебър – мандат 2015 г. – 2019 г. на 09.11.2015 г. от 11.00 ч., което ще се проведе в зала „Мелсас” гр. Несебър.

     В тази връзка поканваме всички избрани за общински съветници, кмет на община Несебър и кметове на кметства в община Несебър, както и представители на всички политически партии и местни коалиции, регистрирани за участие в местните избори, да присъстват на заседанието.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           Силвия Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

                   Десислава Николова

01.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Несебър на 01 ноември 2015 г. е насрочено за 19.30 часа

29.10.2015

Съобщение

Информационно обслужване АД е допуснало техническа грешка в предложенито за протокол на ОИК - Несебър за избиране на общински съветници. Резултата на ПП ГЕРБ за отчитаните преференци на кандидат №19 - Екатерина Панайотова Евтимова, вместо получените 47 броя преференции са изписани грешно 25 броя преференци.

Видно от протоколите на СИК - 0215-000-022, 0215-000-023, 0215-000-024 фигорират общо 47 броя преференции. При съобразяване на този брой кандидата Екатерина Панайотова Евтимова заема 7 място в списък А. Този резултат не води до промяна на окончателните резултати според които от  листата на ПП ГЕРБ в  състава на общинския съвет се включват кандидатите  №1, №2 и №3

С Уважение ОИК Несебър

 

28.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 28 Октомври 2015 г. е насрочено за 15.30 часа

27.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 27 Октомври 2015 г. е насрочено за 10.00 часа

26.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 26 Октомври 2015 г. е насрочено за 15.00 часа

25.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 25 Октомври 2015 г. е насрочено за 07.00 часа

24.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 24 Октомври 2015 г. е насрочено за 16.00 часа

23.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 23 Октомври 2015 г. е насрочено за 16.00 часа

22.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 22 Октомври 2015 г. е насрочено за 16.00 часа

21.10.2015

Повторно Съобщение

Начало на регистрацията: ОИК - Несебър ще започне да приема заявления за регистрация на застъпници на кандидатските листи от 01 октомври 2015г., всеки ден от 09.00ч. до 17.00ч.

 

Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници – до 18.00 часа на 23 октомври 2015г.

 

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.

 

До 17.00 часа на 24 октомври 2015 г. ОИК-Несебър регистрира застъпниците на кандидатските листи, издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър.

 

Изборни книжа: 

Съгласно приетите с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. изборни книжа:

Приложение № 68-МИ

Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 69-МИ

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

   
   
   

 

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Несебър ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ//образец- тук/ /

Внимание! Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите  на територията на община Несебър.

 

Решения на ЦИК, регламентиращи участието на застъпници в местните избори:

РЕШЕНИЕ № 2113-МИ/11.09.2015

РЕШЕНИЕ № 1497-МИ/25.06.2015

РЕШЕНИЕ № 1541-МИ/25.08.2015

 

Нормативна уредба: глава седма, чл.117- чл. 123 от Изборния кодекс

 

20.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Несебър на 21 октомври 2015 г. е насрочено за 16.00 часа, при следния дневен ред:

 1. Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Несебър, област Бургас, за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., по постъпили заявления.
 2. Разглеждане на заявления за регистриране на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., по постъпили предложения;
 3. Разни.
 4. Определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от решенията на настоящото заседание.
19.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Несебър на 19 октомври 2015 г. е насрочено за 16.00 часа, при следния дневен ред:

 1. Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Несебър, област Бургас, за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., по постъпили заявления.
 2. Разглеждане на заявления за регистриране на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., по постъпили предложения;
 3. Разни.
 4. Определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от решенията на настоящото заседание.
18.10.2015

Съобщение ВАЖНО!!!

Обучението на членовете на Секционните избирателни комисии, назначени за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015г. на територията на Община Несебър ще се проведе на 20.10.2015г. /вторник/  от 12.00 часа в читалище "Яна Лъскова", гр. Несебър - стара част.

На обучението следва да присъстват всички членове на назначените Секционни избирателни комисии, в това число председател, зам. председател, секретар.

18.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 18 Октомври 2015 г. е насрочено за 15.30 часа, при следния дневен ред:

 1. Промени в състава на секционните избирателни комисии в община Несебър, област Бургас, за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., по постъпили заявления.
 2. Разни.
 3. Определяне на двама членове от ОИК – Несебър, които обявяват екземплярите от решенията на настоящото заседание.
15.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 15 Октомври 2015 г. е насрочено за 16.00 часа

13.10.2015

Съобщение

В изпълнение разпоредбата на чл.234, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс във връзка с писмо вх.№49/13.10.2015г. от началник "ГРАО" при Община Несебър, се определя СИК, в която гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването СЕКЦИЯ №02-1-00-007, с адрес: гр.Несебър - нова част, ул."Еделвайс" №10.

В изборния ден заявки за гласуване на посочените избиратели ще се приемат на тел.0554 2 93 72 и 2 93 73 и в сградата на Общинска администрация - Несебър, в гр.Несебър, ул."Еделвайс" № 10.

13.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 13 Октомври 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

13.10.2015

Съобщение

Във връзка с провеждане на обучение на общинските избирателни комисии в гр. Бургас, уведомяваме, че на 14.10.2015 г. ОИК - Несебър ще бъде със съкратено работно време : от 9.00 до 12.00 ч.

Дежурен телефон: 0893 559 300 – Председател ОИК – Несебър;

08.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 9 Октомври 2015 г. е насрочено за 15.00 часа.

 

 

07.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 7 Октомври 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

06.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 6 Октомври 2015 г. е насрочено за 17.15 часа.

01.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 1 Октомври 2015 г. е насрочено за 16.30 часа.

30.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Несебър на 30 септември 2015 г. е насрочено за 20.00 часа.

30.09.2015

Съобщение: З А П О В Е Д № 1805 Гр.Несебър, 29.09.2015г.

З А П О В Е Д № 1805

Гр.Несебър, 29.09.2015г.

На основание чл.44 ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.16 ал.5 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение №2293-НР/22.09.2015г. на ЦИК

З А П О В Я Д В А М :

1.ОПРЕДЕЛЯМ помещения за ползване при провеждане на информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 25 октомври 2015г., както следва:

1.гр.Несебър – Зала №2, /2етаж/ конферентен център „Сочи”;
2.гр.Св.Влас – Многофункционална зала в сградата на кметството;
3.гр.Обзор – Многофункционална зала /срещу Автогара гр.Обзор/;
4.с.Равда – Конферентна зала в сградата на кметството;
5.с.Кошарица – Конферентна зала в сградата на кметството;
6.с.Тънково – залата на читалището;
7.с.Оризаре – зала на читалището;
8.с.Гюльовца – зала на читалището;
9.с.Баня – основно училище;
10.с.Раковсково - кметството;
11.с.Приселци – кметството;
12.с.Паницово Клуб на ОС


2.ОПРЕДЕЛЯМ времето за ползване на помещенията по т.1 от 09,00ч. До 20,00ч. за периода на информационно разяснителната кампания.
Желаещите да ползват помещението в гр.Несебър, подават заявление да секретаря на община Несебър, а за помещения в съставните селища на общината – до съответния кмет или кметски наместник.
Препис от настоящата да се връчи на секретаря на община Несебър, кметовете на кметства и кметски наместници.
Заповедта да бъде оповестена публично и сведена до знанието на ОИК и Районно управление – Несебър.


Вр.и.д.Кмет на община Несебър: /п/
Виктор Борисов

 

30.09.2015

Съобщение за издадена З А П О В Е Д № 1803 Гр.Несебър, 28.09.2015г.

З А П О В Е Д № 1803 Гр.Несебър, 28.09.2015г.

На основание чл.44 ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.183 ал.3-5, чл.185 и чл.186 от Изборния кодекс и Решение№2293-НР от 22.09.2015г. на ЦИК

З А П О В Я Д В А М :

1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали за насрочените на 25 октомври 2015г. общи избори за кметове и общински съветници и национален референдум. /Приложение №1 неразделна част от настоящата заповед/;
2.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите /в случаи когато има такива/;
3.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на паметници на културата, заслоните на автобусните спирки, по стените ограничаващи пътното платно от началото на провлака до стария град, по дървета и ел.стълбове, както и на други места извън определените с тази заповед;
4.За поставяне на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др., които не са общинска собственост е необходимо писменото съгласие на собственика или управителя на имота;
5.ЗАБРАНЯВАМ използването на общинския транспорт за агитация;
6.ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали застрашаващи живота и здравето на гражданите, както и безопасността на движението;
7.ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени в съответствие Изборния кодекс и тази заповед;
8.ЗАБРАНЯВАМ използването на информационно -разяснителната кампания по предмета на референдума за пряка или скрита форма на предизборна агитация на партии, коалиции, местни коалиции, техните кандидати и независими кандидати регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове насрочени за 25.10.2015г.;
9. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на участниците в изборите и националния референдум;
10.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сграда, в която се намира изборно помещение;
11.ЗАДЪЛЖАВАМ политическите партии, коалиции от партии, инициативни комитети и участници в информационно-разяснителната кампания да премахнат агитационните си материали най-късно до седем дни след деня на изборите и референдума.
При неизпълнение на т.11 от настоящата заповед да се наложат санкции съгласно чл.472 от ИК.

Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационните материали на територията на съответните населени места.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на: секретаря на общината, началник отдел „Контролен блок”, началник отдел „Екология” при община Несебър, кметовете на населени места и кметски наместници.
Заповедта да бъде оповестена публично и сведена до знанието на ОИК и Районно управление - Несебър.

Вр.и.д. Кмет на община Несебър: /п/
Виктор БорисовПриложение 1 към Заповед №1803 от 28.09.2015г.


МЕСТА
ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ1.Рекламно пано на ул.”Иван Вазов”-трафопоста
2. Рекламно пано в градинката срещу х-л”Зора”
3.Рекламно пано на провлака към Стария Несебър
4.. Рекламно пано на ул „Хан Крум”
5.Рекламно пано на ул.”Хан Крум”- пред „Транстрой”
6. Рекламно пано пред станция на „Св.Синод”
7. Рекламно пано –трафопост до общината
8.Рекламно пано-трафопост до Управление „БКС”
9.Рекламно пано стар град

29.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Несебър на 29 септември 2015 г. е насрочено за 17.00 часа.

Дневен ред:

1. Назначаване съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Несебър – изборен район 0215, за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25.10.2015г. и утвърждаване списък на резервните им членове.

2. Разни.

 

27.09.2015

Съобщение: Регистрация на застъпници в ОИК-Несебър, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г.

Начало на регистрацията: ОИК - Несебър ще започне да приема заявления за регистрация на застъпници на кандидатските листи от 01 октомври 2015г., всеки ден от 09.00ч. до 17.00ч.

 

Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници – до 18.00 часа на 23 октомври 2015г.

 

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.

 

До 17.00 часа на 24 октомври 2015 г. ОИК-Несебър регистрира застъпниците на кандидатските листи, издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър.

 

Изборни книжа: 

Съгласно приетите с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. изборни книжа:

Приложение № 68-МИ

Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 69-МИ

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

   
   
   

 

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Несебър ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ//образец- тук/ /

Внимание! Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите  на територията на община Несебър.

 

Решения на ЦИК, регламентиращи участието на застъпници в местните избори:

РЕШЕНИЕ № 2113-МИ/11.09.2015

РЕШЕНИЕ № 1497-МИ/25.06.2015

РЕШЕНИЕ № 1541-МИ/25.08.2015

 

Нормативна уредба: глава седма, чл.117- чл. 123 от Изборния кодекс

 

 

 

27.09.2015

Съобщение

На вниманието на гражданите и на парламентарно представените партии, във връзка с предложенията им за състави на СИК:  Съгласно чл. 94, ал. 4 ок Изборния кодекс: „Членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност...”

В тази връзка моля да обърнете внимание на безработните лица, регистрирани в Дирекции „Бюра по труда”, които ще участват като членове в секционни избирателни комисии,  да спазят изискването на чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и в срок от 7 работни дни от назначаването им в СИК (тоест, от постановяването на решение, с което ОИК-Несебър ги назначава), да уведомят съответната Дирекция „Бюро по труда” - за промяната в декларираните от тях обстоятелства.

При неизпълнение на това задължение, макар и поради неинформираност,  чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта предвижда прекратяване на регистрацията им, което се явява неблагоприятна последица за тези лица.

27.09.2015

Съобщение: относно представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК-Несебър, упълномощени за деня на изборите за общински съветници и за кметове - 25.10.2015г.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът на представителите се представя в ОИК Несебър ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид /на електронен носител в excel формат, със следното съдържание:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

ЕГН/ЛН на представителя

 

 

 

 

В Списъка представителите се номерират съобразно последователността на вписването им.

Последен срок за представяне на СПИСЪКА с имената на преставителите – 24 октомври 2015 г., 17.00 часа. Списъкът на хартия трябва да е подписан от представляващ партия, коалиция, МК или ИК, или от изрично упълномощено лице.

ДО 24 октомври 2015 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, чрез представляващите ги, могат да оттеглят ПИСМЕНО пред ОИК пълномощното на свой представител.

 Внимание! Броят на представителите  на всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите на територията на община Несебър.

 

Решения на ЦИК, регламентиращи участието на представители на ПП, МК, ИК  в местните избори:

РЕШЕНИЕ № 2113-МИ/11.09.2015г.

РЕШЕНИЕ № 1497-МИ/25.06.2015г.

РЕШЕНИЕ № 1541-МИ/25.08.2015г.

РЕШЕНИЕ № 1552-МИ/28.08.2015г.

 

Нормативна уредба: глава Осма, чл.124 - чл. 126 от Изборния кодекс.

 

27.09.2015

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ БНР РРС БУРГАС - ДИСПУТИ!

ДИСПУТИ - БНР РРС БУРГАС

І. Безплатни диспути в програмата на БНР РРС Бургас за информационно-разяснителната кампания по въпроса за националния референдум и предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 

 1. Безплатен диспут относно информационно-разяснителната кампания по въпроса за националния референдум, насрочен за 25 октомври 2015 г, в БНР РРС Бургас ще се проведе на 14.10.2015 г. (сряда), от 13:10 до 15:00 ч., на тема: „За” или “против” електронното гласуване на изборите?“ – водещ Росица Амелева;

 

 1. Безплатните диспути относно предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., в БНР РРС Бургас, ще се проведат както следва:

 

 • на 21.10.2015 г. (сряда) от 13:10 до 14:15 ч. на тема: „Вашите приоритети за развитие на общината“ – водещ - Мариян Иванов;

 

 • на 22.10.2015 г. (четвъртък) от 13:10 до 14:15 ч. на тема: „Вашите приоритети за развитие на общината“ – водещ - Мариян Иванов;

 

Редът за участие в диспутите по регионалните програми на БНР се определя чрез жребий от общинските избирателни комисии по седалището на съответния регионален център.

ІІ. Платени диспути в програмата на БНР РРС Бургас за предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. ще се проведат както следва:

 

 • на 28.09.2015 г. (понеделник), от 13:00 до 14:45 ч., тема: „Местната икономика – инвестиции и развитие. Местни данъци и такси“, водещ – Мариян Иванов.

Диспутът е предвиден за общини Несебър, Поморие и Бургас;

 

 • на 29.09.2015 г. (вторник), от 13:00 до 14:45 ч., тема: „Местната икономика – инвестиции и развитие. Местни данъци и такси“, водещ – Стефка Бакърджиева.

Диспутът е предвиден за общини Созопол, Приморско и Царево;

 

 • на 30.09.2015 г. (сряда), от 13:00 до 14:45 ч., тема: „Местната икономика – инвестиции и развитие. Местни данъци и такси“, водещ – Росица Амелева.

Диспутът е предвиден за общини Камено, Средец, Карнобат и Малко Търново;

 • на 01.10.2015 г. (четвъртък), от 13:00 до 14:45 ч., тема: „Местната икономика – инвестиции и развитие. Местни данъци и такси“, водещ – Мариян Иванов.

Диспутът е предвиден за общини Айтос, Руен и Сунгурларе;

 

 • на 05.10.2015 г. (понеделник), от 13:00 до 14:45 ч., тема: „Туризъм – възможности за стимулиране на туристическия бранш“, водещ – Стефка Бакърджиева.

Диспутът е предвиден за общини Несебър, Поморие и Бургас;

 

 • на 06.10.2015 г. (вторник), от 13:00 до 14:45 ч., тема: „Туризъм – възможности за стимулиране на туристическия бранш“, водещ – Мариян Иванов.

Диспутът е предвиден за общини Созопол, Приморско и Царево;

 

 • на 07.10.2015 г. (сряда), от 13:00 до 14:45 ч., тема: „Туризъм – възможности за стимулиране на туристическия бранш“, водещ – Росица Амелева.

Диспутът е предвиден за общини Камено, Средец, Карнобат и Малко Търново;

 

 • на 08.10.2015 г. (понеделник), от 13:00 до 14:45 ч., тема: „Туризъм – възможности за стимулиране на туристическия бранш“, водещ – Росица Амелева.

Диспутът е предвиден за общини Айтос, Руен и Сунгурларе;

 

 • на 12.10.2015 г. (понеделник), от 13:00 до 14:45 ч., тема: „Социална дейност и здравеопазване“, водещ – Мариян Иванов.

Диспутът е предвиден за общини Несебър, Поморие и Бургас;

 

 • на 13.10.2015 г. (вторник), от 13:00 до 14:45 ч., тема: „Социална дейност и здравеопазване“, водещ – Росица Амелева.

Диспутът е предвиден за общини Созопол, Приморско и Царево;

 

 • на 15.10.2015 г. (четвъртък), от 13:00 до 14:45 ч., тема: „Социална дейност и здравеопазване“, водещ – Стефка Бакърджиева.

Диспутът е предвиден за общини Камено, Средец, Карнобат и Малко Търново;

 

 • на 16.10.2015 г. (петък), от 13:00 до 14:45 ч., тема: „Социална дейност и здравеопазване“, водещ – Стефка Бакърджиева.

Диспутът е предвиден за общини Айтос, Руен и Сунгурларе;

 

Цена за участие в платените диспути: 25.00 лв/минута без ДДС.

 

Условия за участие в платените диспути:

 

 • Участниците в диспутите се определят от партиите, коалициите и инициативните комитети. Техните имена се изпращат в БНР от представляващия съответната партия, коалиция или комитет, заедно със заявката за участие в съответния диспут.

 

 • Заявките за участие в платените диспути се приемат по реда на тяхното подаване. След изчерпване на цялото предвидено време за даден платен диспут, последващи заявки за участие в същия не се приемат, като заявилите участие се уведомяват за това обстоятелство в срок от 12 часа след подаването на заявката.

 

 • Участниците в диспута трябва да бъдат в сградата на БНР най-малко 30 минути преди началото му. Те се легитимират с лична карта.

 

 • Заплащането на сумите, дължими за участие в платените диспути, се извършва авансово, преди началото на съответния радиодиспут.

 

 • При заявяване на участие за конкретен диспут само от един участник, диспутът не се провежда, а на участника се предоставят до 10 минути, в които същият да направи изявление.

 

 

За контакти: Мариана Рачева – експерт реклама БНР РРС Бургас,

            телефон: 056/ 894 006; моб. тел.: 0882 709 230;

            e-mail: [email protected]; [email protected];

web:http://www.bnr.bg/burgas

 

Последователността на изявата в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ

Партията, местната коалиция или инициативен комитет

1

партия "АБВ" (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)

2

местна коалиция „БСП-ПК ТРАКИЯ”

3

партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

4

„ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”

5

ПП „ГЕРБ”

6

ПП „МОРЕ”

7

партия „ДВИЖЕНИЕ 21”

8

партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

9

ИК - Независим кандидат Николай Кирилов Димитров

10

Партия „Българска Социалдемокрация”

11

местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗОРА”

12

местна коалиция „СИЛА"

26.09.2015

Съобщение: график на 24-часови дежурства на членовете на ОИК-Несебър за периода 26.09.2015 г. - 02.10.2015 г. и телефони за контакт

дата

от 09.00 часа до 17.00 часа

от 17.00 часа до 09.00 часа, за целия период

26.09.2015 год.

Десислава Николова – 0893 341653

Митошка Великова – 0893 303622

Силвия Димитрова–0893 559300

Десислава Николова – 0893341653

27.09.2015 год.

Десислава Николова – 0893 341653

Митошка Великова – 0893 303622

 

28.09.2015 год.

Митошка Великова – 0893 303622

Мария Владева – 0879 639859

Наталия Чолева – 0878 702278

 

29.09.2015 год.

Евдокия Делибалтова – 0893 559301

Мария Стрезова – 0889 319867

Мария Владева – 0879 639859

 

30.09.2015 год.

Евдокия Делибалтова – 0893 559301

Галка Андонова – 0878 402913

Наталия Чолева – 0878 702278

 

01.10.2015 год.

Митошка Великова – 0893 303622

Мария Стрезова – 0889 319867

Мария Владева – 0879 639859

 

02.10.2015 год.

Веселин Радев – 0893 303 614

Галка Андонова – 0878 402913

Михаил Михайлов – 0888 796914

 

 

26.09.2015

Съобщение

ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ПАРТИИ ПРЕДСТАВЕНИ В СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Във връзка с Решение № 2303-МИ/ НР от 22 септември 2015г. на ЦИК, с което се изменя и допълва Решение № 1984-МИ/ НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК и се въвежда изискване за уседналост на членовете на СИК на територията на общината, на която се намира избирателната секция - не по-късно от 24 април 2015 г. включително, Общинска избирателна комисия – Несебър указва на партиите и коалициите представени в състава на СИК както и на общинска администрация да извършат надлежна проверка на предложените членове и техните адреси с оглед своевременната регистрация в ОИК.

 

Приложение: Решение № 2303-МИ/ НР от 22.09.2015г. на ЦИК

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2303-МИ/НР
София, 22.09.2015

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс и чл. 7, ал. 2 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 Р Е Ш И:

 ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА т. 16 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

„За членове на СИК се назначават български граждани, които имат избирателни права съгласно чл. 396, ал. 1 от ИК – навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях е на територията на общината не по-късно от 24 април 2015 г. включително, на която се намира избирателната секция.

За членове на СИК могат да бъдат назначавани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваващи на територията на Република България, които имат избирателни права съгласно чл. 396, ал. 2 от ИК – навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адрес на пребиваване на територията на общината не по-късно от 24 април 2015 г. включително, на която се намира избирателната секция, не са лишени от правото да гласуват в държавата-членка, на която са граждани, и са включени в избирателния списък – част ІІ.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

25.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 26 септември 2015 г. е насрочено за 12.00 часа.

Дневен ред:

Утвърждаване на график на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на бюлетините, във връзка с писмо с изх. № МИ-15-938/ 25.09.2015г. на Централната избирателна комисия.

25.09.2015

Съобщение

Във връзка с писмо изх. № МИ-15-938/ 25.09.2015г. на ЦИК, публикуваме телефонните номера на членовете на ОИК – НЕСЕБЪР:

 

ЧЛЕНОВЕ НА ОИК

Телефон

СИЛВИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА-председател

0879 639 856

0893 559 300

ЕВДОКИЯ АТАНАСОВА ДЕЛИБАЛТОВА – зам. председател

0885 248 217

0893 559 301

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА НИКОЛОВА - секретар

0893 341 653

0898 897 702

ВАЛЕНТИН РАДОСТИНОВ ГАНЕВ

0887 626 251

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ВЛАДЕВА-ВАНКОВА

0879 639 859

ВЕСЕЛИН МИХАЙЛОВ РАДЕВ

0893 303 614

ГАЛКА БОРИСОВА АНДОНОВА

0878 402 913

НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА ЧОЛЕВА

0878 702 278

МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА СТРЕЗОВА

0889 319 867

МИТОШКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА

0893 303 622

МИХАИЛ СТАТЕВ МИХАЙЛОВ

0888 796 914

 

24.09.2015

Дневен Ред Заседание

 1. Разглеждане на молба за заличаване на кандидат Диана Анастасова Прунова от кандидатска листа, регистрирана от политическа партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)”, за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015г.
 2. Утвърждаване на образци на бюлетини за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

       3.Определяне на двама членове от ОИК-Несебър, които да обявят екземплярите от решенията на настоящото заседание.

 1. Разни
24.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 24 септември 2015 г. е насрочено за 15.00 часа.

23.09.2015

Съобщение

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство гр.ОБЗОР

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

 

1

 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Райко Георгиев Димов

№65/18.09.2015г.

 

 

Гр.Обзор

 

2.

Гр.Обзор

ПП ГЕРБ

Христо Янев Янев

№84/20.09.2015г.

 

 

 

3.

Гр.Обзор

Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗОРА”

Кирил Куртев Стоянов

№97/22.09.2015г.

 

 

 

 

 

23.09.2015

Съобщение

 

 
 
 

 ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Кандидати за кмет на Община Несебър - 4 бр. :

Брой регистрирани кандидати за кмет на кметства - 22 бр.
Гр.Обзор – 4 бр.;
Гр.Свети Влас – 1 брой;
С.Баня – 3 броя;
С.Кошарица – 4 броя;
С.Равда – 2 броя;
С.Тънково – 3 броя;
С.Оризаре – 3 броя;
С.Гюльовца – 3 броя;

Брой регистрирани кандидатски листи за общински съветници – 11 листи

Общ брой регистрирани кандидати - кметове и общински съветници: 157

 

23.09.2015

Съобщение

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на община Несебър

                                                                         (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

         1

Несебър

Инициативен комитет

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

№ 59/18.09.2015г.

 

 

 

         2

 

Несебър

Национален фронт за спасение на България  

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

№ 64/18.09.2015г.

 

 

 

 

         3

 

Несебър

 

ПП ГЕРБ

 

ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

№ 88/20.09.2015г.

 

 

 

       4

 

Несебър

местна коалиция „Коалиция ЗОРА”

 

ГЕОРГИ МАНОЛОВ МАНОЛОВ

№ 94/22.09.2015г.

 

 

 

 

 

23.09.2015

Съобщение

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство гр. СВ.ВЛАС

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1.

 

гр.Св.Влас

 

ПП МОРЕ

 

Иван Йорданов Николов

 

№78/20.09.2015г.

 

 

 

 

23.09.2015

Съобщение

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за КМЕТ НА КМЕТСТВО С. БАНЯ

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1.

с.Баня

Местна коалиция „БСП – ПК ТРАКИЯ”

Янка Георгиева Чакърова

№61/18.09.2015г.

 

2.

 

с.Баня

„Движение 21”

Георги Иванов Панчуков

№74/20.09.2015г.

 

3.

 

с.Баня

 

ПП МОРЕ

 

Емил Димитров Огледалов

№83/20.09.2015г.

 

 

 

23.09.2015

Съобщение

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство с.ГЮЛЬОВЦА

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1

 

с.Гюльовца

„ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”

 

Васил Алексиев Василев

№72/20.09.2015г.

 

 

 

2

 

с.Гюльовца

 

„Движение 21”

 

Михни Димов Колев

№75/20.09.2015г.

 

 

 

3

 

с.Гюльовца

 

ПП МОРЕ

 

Жельо Кръстев Желев

 

№80/20.09.2015г.

 

 

 

23.09.2015

Съобщение

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ОРИЗАРЕ

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1.

с.Оризаре

Местна коалиция „БСП – ПК ТРАКИЯ”

Черню Стоянов Пенчев

№62/18.09.2015г.

 

2

 

с.Оризаре

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Щерю Стойчев Керчев

№66/18.09.2015г.

 

3.

 

с.Оризаре

ПП МОРЕ

Неделчо Славов Недялков

№81/20.09.2015г.

 

 

23.09.2015

Съобщение

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство с.РАВДА

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1

 

с.Равда

 

ПП МОРЕ

 

Андон Петров Бакалов

 

№79/20.09.2015г.

 

 

 

2

 

с.Равда

 

ПП ГЕРБ

 

 

Христо Георгиев Яръмов

 

№87/20.09.2015г.

 

 

 

 

 

23.09.2015

Съобщение

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ТЪНКОВО

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1.

с.Тънково

Местна коалиция „БСП – ПК ТРАКИЯ”

Христо НиколовНиколов

№63/18.09.2015г.

 

2.

с.Тънково

ПП ГЕРБ

Пенка Кръстева Драганова

№86/20.09.2015г.

 

 

 

3.

 

с.Тънково

Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗОРА”

Бонка Колева Иванова

№96/22.09.2015г.

 

 

 

 

23.09.2015

Съобщение

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство с.КОШАРИЦА

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

 

1

2

3

4

5

6

 

1

 

 

с.Кошарица

„ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”

 

Валентин Григоров Станчев

№71/20.09.2015г.

 

 

 

 

 

2

 

с.Кошарица

„Движение 21”

 

Иван Василев Аврамов

№73/20.09.2015г.

 

 

 

 

 

3

 

с.Кошарица

 

ПП МОРЕ

 

Павел Желев Павлов

№82/20.09.2015г.

 

 

 

 

 

4

 

с.Кошарица

ПП ГЕРБ

Ангел Митков Николов

№85/20.09.2015г.

 

 

 

 

 

23.09.2015

Съобщение

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за общински съветници в община Несебър

                                                                         (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1

        

 

 

 

 

Несебър

Местна коалиция „БСП-ПК ТРАКИЯ”

1.  Георги Димитров Георгиев

2.  Пенко Пламенов Пенчев

3. Петър Хрусафов Тодоров

4. Яни Анастасов Янулов

5. Лазар Любенов Япаджиев

6. Димитър Николов Топалов

7. Златка Христова Николова

8. Валентина Николова Маренова

9. Николай Атанасов Атанасов

10. Георги Желев Славов

 

№ 60/18.09.2015г.

 

 

 

         2

 

 

 

 

 

 

 

Несебър

Национален фронт за спасение на България  

1. Александър Николов Александров

2. Михаил Костадинов Радев

3. Станимира Стоянова Периклиева

4. Атанас Георгиев Чифильонов

5. Елена Христова Тодорова

6. Райко Георгиев Димов

7.София Димитрова Харизанова

8. Силвия Павлова Йонкова – Димитрова

9. Щерю Стойчев Керчев

10. Малта Георгиева Найденова

11. Ана Христова Кьосева – Линова

12. Йордан Иванов Петров

13. Иван Роев Пейков

14. Димитър Стоянов Димитров

15.Димитър Стойков Георгиев

16.Кръстю Стоянов Кръстев

67/20.09.2015г. № 92/20.09.2015г.

 

 

 

 

         3

Несебър

Местна коалиция „СИЛА”

1. ПЕЙКО ДИМИТРОВ ЯНКОВ

2. РУМЕН КУЛЕВ КУЛЕВ

3. КРАСИМИР ПЕТРОВ МАВРОВ

4. РАЙНА ЯНАКИЕВА СТАНКОВА

5. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ БОГОМИЛОВ   

6. СОТИР ЯНКОВ НАУМОВ

7. ГЕОРГИ ЖЕКОВ МАРКОВ

8.НЕДЕЛЧО ЖЕЛЕВ КАЗАКОВ

9. ГЕОРГИ МАКСИМОВ МОМЧИЛОВ

10. ЗЛАТКО ИВАНОВ ЗЕЛЕНИКОВ

11. КИРИЛ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ

12. НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ ШОПОВ

13.СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ БОГОМИЛОВ  14.ДАНАИЛА ВЪЛКОВА ВЪЛКОВА

15. ТОДОР БОЯНОВ БИЧКИДЖИЕВ

16.АНГЕЛ НИКОЛОВ ТЕНЕВ

17. МАРТИН МИХАЙЛОВ ТОРОПОВ

18. ТАНЯ АНДОНОВА ПАРАШКЕВОВА

19. ИВАН СТОЯНОВ ЯНЕВ

20. ЖИВКО БОГОМИЛОВ ВАСИЛЕВ

21. ДЕЧКО НИКОЛОВ ТОДОРОВ

№ 68/20.09.2015г.

 

 

 

       4

Несебър

ПП „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

1. Костадин Георгиев Нищелков

2. Славчо Стойчев Станeлов

3. Върбан Валентинов Кръстев

4. Николай Кирилов Киров

5. Пейчо Колев Колев

6. Ирина Тодорова Коларова

7. Ивелина Христова Дянкова

8. Росен Киряков Панайотов

9. Божидар Иванов Ангелов

10. Ивайло Христов Митев

№ 70/20.09.2015г.

 

 

 

5

        

 

 

 

 

Несебър

ПАРТИЯ

„ДВИЖЕНИЕ 21”

1.Константин Димов Лефтеров

2.Антоанета Николова Данаилова

3.Драгомир Валериев Антов

4.Стоян Димитров Жеков

5.Темка Тодорова Томова

6.Иван Василев Аврамов

7.Неделина Димитрова Керчева

8.Мая Атанасова Димова

9.Велика Михнева Колева

10.Петя Христова Ковачева

11.Славея Иванова Грудева

12.Росица Василева Аргирова

13.Георги Иванов Панчуков

14.Румяна Миркова Георгиева

15.Елена Дончева Георгиева

16.Георги Дойчинов Георгиев

17.Златка Димитрова Аврамова

18.Никола Христов Кабаков

19.Таня Славова Стойкова

20.Фатме Исмаил Гаваз

21.Деян Стоичков Иванов

№76/20.09.2015г.

 

6

Несебър

Партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ

1. Христо Тодоров Тодоров

2. Стоян Трендафилов Христов

3. Недялко Николов Йорданов

4.Тодор Вълков Налбантов

5. Томи Стоянов Томов

6. Живко Великов Дончев

7. Евгени Иванов Вангелов

№ 77/20.09.2015г.

 

7

Несебър

ПП ГЕРБ

1.Атанас Ангелов Терзиев

2. Станислав Веселинов Цанев

3. Христо Георгиев Яръмов

4. Мартин Неделчев Богданов

5. Мариан Николов Тодоров

6. Руска Георгиева Узунова

7. Галя Павлова Харитова

8. Лъчезар Янев Димитров

9. Атанаска Петрова Белчинова

10. Стойчо Рангелов Шишков

11. Иван Атанасов Катрафилов

12. Петър Генов Генов

13. Ангел Митков Николов

14. Йордан Георгиев Георгиев

15. Иван Тенев Бараков

16. Пенка Кръстева Драганова

17. Манол Радев Петров

18. Калоян Сотиров Наумов

19. Екатерина Панайотова Ефтимова

20. Георги Димитров Кунев

21. Екатерина Андреева Василева

№ 89/20.09.2015г.

 

 

 

8

Несебър

Местна коалиция „ЗОРА”

1. ГЕОРГИ МАНОЛОВ МАНОЛОВ

2. НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ

3.ПЕЙКО ДИМИТРОВ ГАНЕВ

4. ХРИСИМИР ИВАНОВ ПОПОВ

5. НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

6. СТОЯН ЗЛАТИНОВ ЗЛАТИНОВ           

7. АТАНАС ПЕРО ЧУЛАКОВ

8. СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛЧЕВА 9.АНАСТАСИЯ ВЕЛЧЕВА ЗАХАРИЕВА

10. КИРИЛ КУРТЕВ СТОЯНОВ

11. ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ ЛЯХОВИЧ

12. ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА 13.АНАСТАС СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

14. ДИМО ПЕНКОВ СТОЯНОВ,

15. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

16. БОНКА КОЛЕВА ИВАНОВА,

17. ГЕОРГИ   ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

18.НАДРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

19.СТАНКА ХРИСТОВА ЧОЛАКОВА

20.АНГЕЛ ТОДОРОВ ВЕЛЕВ

21. ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ТАШЕВ

 

 

№ 95/22.09.2015г.

 

 

 

9

Несебър

ПП „МОРЕ”

1. Благой Вангелов Филипов

2. Георги Анастасов Наумов

3. Тонка Кирилова Пешева

4. Демир Стоянов Петров

5. Иван Великов Янев

6. Росен Стоянов Христозов

7. Виктор Атанасов Атанасов

8. Кирил Донев Киров

9. Катя Георгиева Крумова

10. Ангел Христов Колев

11. Адреан Величков Шимов

12. Ирина Иванова Пурнарева

13. Лазар Петров Тулев

14. Георги Марианов Харалампиев

15. Катя Иванова Вангелова

№ 98/22.09.2015г.

 

 

 

10

Несебър

„АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)

1. Драгомир Иванов Попов

2. Красимир Николов Косев

3. Тома Стаматов Томов

4. Нася Николаева Игнатова

5. Иван Василев Тодоров

6. Валентин Момчев Николов

7. Красимира Тодорова Попова

8. Eвелина Начева Михайлова

9. Георги Малчев Костов

10. Надя Миланова Аврамова

11. Васил Тодоров Гуганов

12. Жанета Илиева Бончева

13. Диана Анастасова Прунова

№ 99/22.09.2015г.

 

 

 

11

 

партия Българска Социалдемокрация

     1.Добромира Георгиева Иванова

№ 100/22.09.2015г.

 

Несебър

 

 

23.09.2015

Съобщение

ОПРЕДЕЛЯ поредните номера на партиите, местните коалиции и независимия кандидат, в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. в Община Несебър, както следва:

 

Партия, коалиция или независими кандидати

Номер в бюлетината

ПП МОРЕ

8

ПП ГЕРБ

2

партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)”

7

партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

5

партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

4

„ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”

1

партия „ДВИЖЕНИЕ 21”

12

местна коалиция „БСП-ПК ТРАКИЯ”

3

ИК - Независим кандидат Николай Кирилов Димитров.

9

партия „Българска Социалдемокрация”

10

местна коалиция КОАЛИЦИЯ „ЗОРА”

11

местна коалиция „СИЛА”

6

20.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 20 септември 2015 г. е насрочено за 15.00 часа.

 

 

20.09.2015

Съобщение

На 23 септември (сряда) 2015 г. от 15.00 часа ще се проведе процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г.

Жребият ще се състои в сградата на Общинска администрация - Несебър, с адрес: гр.Несебър, ул.Еделвайс № 10, в която се помещава Общинска избирателна комисия – Несебър.

 

20.09.2015

Съобщение

На 23 септември (сряда) 2015 г. от 16.00 часа ще се проведе процедура за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

В жребия участват партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК – Несебър поне един кандидат, и независимите кандидати в избор.

Жребият ще се състои в сградата на Общинска администрация - Несебър, с адрес: гр.Несебър, ул.Еделвайс № 10, ет.1, в залата, в която се помещава Общинска избирателна комисия – Несебър.

Изтегленият от ОИК – Несебър при общия жребий номер, важи за всички видове местни избори на територията на община Несебър.

 

20.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 22 септември 2015 г. е насрочено за 18.00 часа.

17.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 18 септември 2015 г. е насрочено за 17.00 часа.

 

Проект за дневен ред:

1.        

Разглеждане на постъпили предложения за регистрация на кандидатски листи

2.        

Доклади по писма

3.        

Разни

 

17.09.2015

Съобщение

ЕЛЕКТРОНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Информацията за кандидатите за общински съветници се подава в ОИК и в електронен вариант, като за целта се ползва приложената в това съобщение таблица. Същите следва да бъдат подредени съгласно поредността им в Приложение № 58-МИ от Изборните книжа.

 

Таблицата изтеглете ТУК:https://cik.is-bg.net/upload/5929/tabliza_kandidati.xlsx

 

16.09.2015

Списък регистрирани партии, местни коалиции и инициативни комитети

 

 

СПИСЪК

На регистрираните партии, местни коалиции и инициативни комитети в

изборите за общински съветници и за кметове в ОБЩИНА НЕСЕБЪР на 25 октомври 2015 г.

 

 

 1. Публичен регистър на партиите – 12 (дванадесет) броя:

 

 

Пореден номер

Заявление

вх.№

дата

партия

вид избор, община/район/кметство

Решение на ЦИК

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1.

 

1/ 08.09.2015г.;

2/ 08.09.2015г.;

3/ 08.09.2015г.;

 

Българска Социалдемокрация

Кмет на община Несебър

Кметове на кметства:

с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца, с. Кошарица, с. Равда, гр. Свети Влас, с. Баня и гр. Обзор

общински съветници

№ 1559-МИ/28.08.2015

№ 12/08.09.2015 г.

№ 13/08.09.2015 г.

№ 14/08.09.2015 г.

гр. София, бул. "Арсеналски" 123, офис 3, п.к. 1421,

Павел Владимиров Павлов

тел. 0878585285

 

 

 

2.

4/ 09.09.2015г.;

5/ 09.09.2015г.;

6/ 09.09.2015г.;

 

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Кмет на община общински съветници

Кметове на кметства:

с. Оризаре и гр. Обзор

 

№1843-МИ/04.09.2015

№ 16/10.09.2015 г.

№ 17/10.09.2015 г.

№ 18/10.09.2015 г

гр. Несебър, ж.к. "Младост" 29

Александър Николов Александров

Тел. 0887 930977

 

 

 

3.

7/ 10.09.2015г.;

23/ 10.09.2015г.;

 

"АБВ" (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)

Общински съветници

Кметове на кметства:

с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца, с. Кошарица, с. Равда, гр. Свети Влас, с. Баня и гр. Обзор

 

№1774-МИ/03.09.2015г.

№ 19/10.09.2015 г.

№ 28/10.09.2015 г

гр. Несебър, ул. "Любен Каравелов" № 12

Драгомир Иванов Попов

Тел. 0896 721757

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

8/ 10.09.2015г.;

9/ 10.09.2015г.;

10/ 10.09.2015г.;

11/ 10.09.2015г.;

12/ 10.09.2015г.;

13/ 10.09.2015г.;

14/ 10.09.2015г.;

15/ 10.09.2015г.;

16/ 10.09.2015г.;

17/ 10.09.2015г.;

 

ПП „МОРЕ”

Общински съветници

Кмет на община Несебър

Кметове на кметства:

с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца, с. Кошарица, с. Равда, гр. Свети Влас, с. Баня и гр. Обзор

 

№1630-МИ/31.08.2015г.

№ 20/10.09.2015 г.

№ 21/10.09.2015 г.

№ 22/10.09.2015 г.

гр. Бургас, ул. "Александровска"№17, ет.2, офис 7

Светла Георгиева Каменова-пълномощник

тел. 0887 985610

 

 

 

5.

 

18/ 10.09.2015г.;

19/ 10.09.2015г.;

20/ 10.09.2015г.;

 

ГЕРБ

Общински съветници

Кмет на община Несебър

Кметове на кметства:

с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца, с. Кошарица, с. Равда, гр. Свети Влас, с. Баня и гр. Обзор

 

№ 1553-МИ/28.08.2015 год. на ЦИК

№ 24/10.09.2015 г.

№ 23/10.09.2015 г.

№ 25/10.09.2015 г.

Гр.Несебър ул.Младост бл.30,вх.В партер,офис 12 Златко Тодоров Димитров

тел. 0884 800159

6.

 

 

21/ 10.09.2015г.;

22/ 10.09.2015г.;

 

ДВИЖЕНИЕ 21

Общински съветници

Кметове на кметства:

с. Гюльовца, с. Кошарица и с.Баня

№1930-МИ/06.09.2015год на ЦИК

№ 26/10.09.2015 г.

№ 27/10.09.2015г.

 

гр. Бургас, ул. "Цар Симеон"              № 43, партер

Христина Иванова Златева-

тел. 0888 542610

 

7.

24/ 10.09.2015г.;

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

Общински съветници

 

№1635-МИ/31.08.2015год.на ЦИК

№ 34/11.09.2015 г

гр. Несебър, ул. "Иван Вазов"   № 14, вх. 2, ет.5, ап.16

Христо Тодоров Тодоров-пълномощник

тел.0888 302096

 

8.

 

 

25/ 11.09.2015г.;

26/ 11.09.2015г.;

27/ 11.09.2015г.;

 

ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

Кмет на община Несебър

Общински съветници

Кметове на кметства:

: с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца, с. Кошарица, с. Равда, с. Баня и гр. Обзор

№1783-МИ/03.09.2015год. На ЦИК

№ 35/11.09.2015 г.

№ 36/11.09.2015 г.

№ 37/11.09.2015 г.

 

с.Гюльовца, община Несебър, ул. "Първи май"№ 15

Ивелина Христова Дянкова-пълномощник

тел. 0898 333 139

9.

 

28/ 12.09.2015г.;

 

Движение Напред България

Общински съветници

 

№ 1978-МИ/07.09.2015 год. на ЦИК

№ 40/13.09.2015 г.

 

гр.София, бул. „Дондуков”,           № 45, ет. 1,

[email protected]

Милчо Лазаров Добрев-пълномощник

тел. 0886 006737

 

 

 

10.

29/ 14.09.2015г.;

30/ 14.09.2015г.;

 

АТАКА

Кмет на община Несебър

Общински съветници

 

№ 2004-МИ/08.09.2015 год. на ЦИК

№ 51/14.09.2015 № 52/14.09.2015 г

с. Равда, община Несебър,                ул. "Хоризонт" № 1

Иван Николаев Тангарджиев-пълномощник

тел. 0878 553308

 

11.

 

31/ 14.09.2015г.;

32/ 14.09.2015г.;

 

ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - ДЗ

общински съветници Кмет на община

№ 1841-МИ/04.09.2015 год. на ЦИК

№ 53/14.09.2015 г.

№ 54/14.09.2015 г.

гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков-Корсаков" № 115Б, вх. А, ет. 2, ап.4, Даринка Петрова Недева-пълномощник

тел. 0889 633100

 

 

12.

 

 

 

33/ 14.09.2015г.;

34/ 14.09.2015г.;

35/ 14.09.2015г.;

 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Кмет на община Несебър

Общински съветници

Кметове на кметства:

с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца, с. Кошарица, с. Равда, гр. Свети Влас, с. Баня и гр. Обзор

 

№2049-МИ/09.09.2015год.от ЦИК

№ 55/14.09.2015 г.

№ 56/14.09.2015 г№ 57/14.09.2015

 

гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 73, вх. А, ет. 2, ап. 5

Аргир Николаев Кусев-пълномощник

тел.0889 831884

 

 

 

 

 

 

 

 1. Публичен регистър на местните коалиции – 3 (три) броя:

 

 

Пореден номер

Заявление

вх.№

дата

коалиция

вид избор, община/район/кметство

Решение на ЦИК

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

№ 1/10.09.2015г.

№ 2/10.09.2015г.

         „БСП-ПК ТРАКИЯ”

съставни партии:

Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ТРАКИЯ”

Общински съветници

Кметове на кметства:

с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца, с. Кошарица, с. Равда, гр. Свети Влас, с. Баня и гр. Обзор

№1842-МИ/04.09.2015 №1781-МИ/03.09.2015г.

№ 30/10.09.2015 г.

№ 29/10.09.2015 г.

 

Димитър Николов Топалов

Лазар Любенов Япаджиев

гр.Несебър, ж.к.Младост 30, ж.с.к.”Изгрев-1”, офис 6

тел. 0899 156 655

2.

№ 3/11.09.2015г.

Местна коалиция „СИЛА”

съставни партии:

ПП”Новото време”

ПП”НОВА АЛТЕРНАТИВА”

Общински съветници

 

№ 1883-МИ/04.09.2015 год. №2014-МИ/09.08.2015г На ЦИК .

№ 33/11.09.2015 г.

 

Пейко Димитров Янков

Румен Кулев Кулев

гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел "Тракия плаза” ет.2

тел. 0878 603 220

3.

 

 

 

№ 4/13.09.2015г.

№ 5/13.09.2015г.

№ 6/13.09.2015г.

 

КОАЛИЦИЯ „ЗОРА”

съставни партии:

коалиция „Народен съюз”

коалиция „Реформаторски блок”

партия ВМРО – Българско национално движение

Общински съветници

Кмет на община

Кметове на кметства:

гр.Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Кошарица, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца

№ 1938-МИ/06.09.2015 год. №1973-МИ/07.09.2015 на ЦИК

№ 48/14.09.2015 г.

№ 49/14.09.2015 г.

№ 50/14.09.2015 г.

 

Венелин Стоянов Ташев, Ивайло Денчев Ляхович, Стоян Златинов Златинов и Георги Петров Дракалиев

гр.Несебър, ул.Любен Каравелов №15

тел. 0888 212 580

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичен регистър на инициативните комитети – 1 (един) брой:

Пореден номер

 

Заявление

вх.№

дата

коалиция

вид избор, община/район/кметство

Решение на ЦИК

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице/а за контакт

 

1

2

3

4

5

6

1.

№1/07.09.2015г.

Независим кандидат Николай Кирилов Димитров

Кмет на Община Несебър

 

 

№ 11/08.09.2015 г.

 

гр.Несебър

ул.Крайбрежна №34б

Ирена Борисова Лашкова

тел.0898 502 311

 

 

 

Общ брой на политическите субекти, заявили участие в местни избори 2015 – са 16 (шестнадесет);

Регистрираните за избор на кмет на община Несебър са 8 партии и 1 инициативен комитет - общо 9 броя.

Регистрирани партии и местни коалиции за избор на общински съветници са 12 партии и 3 местни коалиции - общо 15 броя.

Регистрирани партии и местни коалиции за избор на кметове на кметства са 8  партии и 2 местни коалиции - общо 10 броя.

В ОИК – Несебър няма регистрирани коалиции;

 

 

*Достъпът до данните в регистрите се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

 

 

 

 

 

14.09.2015

Събщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с приема на документи в ОИК – Несебър за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участието в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год., през периода: 16 - 22 септември 2015 год., и дадени указания от Централната избирателна комисия, уведомяваме следното:

За извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат.

Общинската избирателна комисия – Несебър извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК – Несебър извършва служебна проверка в регистрите на населението в общината.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

13.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 14 септември 2015 г. е насрочено за 18.00 часа.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 13 септември 2015 г. е насрочено за 15.00 часа.

10.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 11 септември 2015 г. е насрочено за 17.00 часа.

10.09.2015

Съобщение

       

                         ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НЕСЕБЪР

ГР.НЕСЕБЪР-8230, ул. „ЕДЕЛВАЙС" № 10, СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЕТ.1, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 0554/29311

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИЛВИЯ ДИМИТРОВА, ТЕЛЕФОН: 0893 559 300

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕВДОКИЯ ДЕЛИБАЛТОВА, ТЕЛЕФОН: 0893 559 301

СЕКРЕТАР: ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА, ТЕЛЕФОН: 0893 341653

http://oik0215.cik.bg , E-MAIL: [email protected]

                                      

09.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 10 септември 2015 г. е насрочено за 17.00 часа.

09.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно Заповед № 1657/ 14.08.2015г. на Кмета на община Несебър, населените места със статут на кметство на територията на община Несебър, с население над 100 души с постоянен адрес към 11.08.2015г., отговарящи на изискванията на чл.16, ал.1 от Закон за административно- териториалното устройство на Република България, са както следва:

гр. СВЕТИ ВЛАС

гр. ОБЗОР

с. РАВДА

с. КОШАРИЦА

с. ОРИЗАРЕ

с. ГЮЛЬОВЦА

с. ТЪНКОВО

с. БАНЯ

В посочените населени места ще се проведат избори за кметове на кметства едновременно с провеждането на общи избори за общински съветници и кмет на община.

08.09.2015

Съобщение 08.09.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Общинската избирателна комисия - Несебър на 08 септември 2015 г. е насрочено за 17.00 часа.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 219 / 16.11.2015

  относно: предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от листата, предложена от Местна коалиция „СИЛА и обявяване за съветник следващия в „Списък А” за получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 454 от ИК;

 • № 216 / 06.11.2015

  относно: Заявления от Катя Георгиева Крумова и Георги Анастасов Наумов, избрани за общински съветници от листата на ПП МОРЕ, за отказ да встъпят в правомощията на общински съветници и обявяване за избрани следващите в листата.

 • № 214 / 01.11.2015

  относно: КМЕТ НА КМЕТСТВО с. БАНЯ

всички решения